အာဖရိကတိုက် ချဒ်နိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Moundang ဘာသာစကား အုပ်စု

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Moundang


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 23 မိနစ်
Becoming a Friend of God
 24 မိနစ်
Kingdom of God
 40 မိနစ်