अफ्रिका चाड
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Moundang भाषा समूह

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


Moundang मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू 1
 23 मिनेट
Becoming a Friend of God
 24 मिनेट
Kingdom of God
 40 मिनेट