ทวีปแอฟริกา ประเทศแชด
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Moundang กลุ่มภาษา

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


รายการในภาษา Moundang


พระคำแห่งชีวิต 1
 23 นาที
Becoming a Friend of God
 24 นาที
Kingdom of God
 40 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing