Châu Phi Cộng hoà Chad
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Moundang nhóm ngôn ngữ

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


Chương trinh bằng Moundang


Becoming a Friend of God
 24 phút
Lời sự sống 1
 23 phút
Kingdom of God
 40 phút
 Các nguồn khác:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing