ทวีปอเมริกา ประเทศโบลิเวีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Trinitario


ข่าวประเสริฐ
 37 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 108 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 113 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 97 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 96 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 104 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 108 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 105 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 111 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 29 นาที
Words of Life 1
 41 นาที