بولیوی آمریکای لاتین
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tacana


خبر خوش
 36 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 57 دقيقة
کلام زندگی 1
 27 دقيقة
کلام زندگی 2
 28 دقيقة
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth