အာဖရိကတိုက် ကင်ညာနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Taveta


Ndimu Yedi
 51 မိနစ်
M'bhoko Na Izubha
 29 မိနစ်
Ngaluko Ya Kubhoka
 30 မိနစ်
Kulela Kubhetia Nzinya Jakwe Izubha
 33 မိနစ်
Bhahiri Ndima Bhakwe Izubha
 32 မိနစ်
Maghesho Wanya Ya Kumuhiria Izubha
 31 မိနစ်
Yesu - Mloshi Na Mkija
 31 မိနစ်
Yesu - Apa Na Mkija
 32 မိနစ်
Mihiro Ya Ngovo Mshenete
 32 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project