ஆசியா மயான்மார்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Jingpho மொழி பிரிவு

Jingpho: Dulong


நிரல்களில் உள்ள Jingpho


நற்செய்தி
 47 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 35 நிமிடம்
Tsin-yam Ni A Hkrun Lam
 46 நிமிடம்
အတွင်းသက်သေ
 21 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing