ทวีปเอเซีย พม่า
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Jingpho กลุ่มภาษา

Jingpho: Dulong


รายการในภาษา Jingpho


ข่าวประเสริฐ
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 35 นาที
Tsin-yam Ni A Hkrun Lam
 46 นาที
အတွင်းသက်သေ
 21 นาที