ஆப்பிரிக்கா நைஜீரியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Etulo


நற்செய்தி
 45 நிமிடம்
Etulo பாடல்கள் of Praise
 38 நிமிடம்