ทวีปแอฟริกา ประเทศไนจีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Etulo


ข่าวประเสริฐ
 45 นาที
Etulo เพลง of Praise
 38 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project