Châu Phi Nigeria
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Etulo


Tin mừng
 45 phút
Etulo Các bài hát of Praise
 38 phút