ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Totonaca, Papantla


Mire, Escuche y Viva, Libro 1
 27 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 2
 45 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 3
 30 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 4
 30 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 5
 31 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 6
 29 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 7
 31 นาที
Mire, Escuche y Viva, Libro 8
 29 นาที
Evangelio de Juan
 157 นาที
Evangelio de Lucas
 219 นาที
Evangelio de Marcos
 117 นาที
Evangelio de Mateo
 192 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Scripture Earth
Scripture Earth