ทวีปเอเซีย ประเทศจีน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Baiyi: Hezhang


ข่าวประเสริฐ
 49 นาที