آفریقا اوگاندا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Ik


کلام زندگی 2
 36 دقیقه
کلام زندگی 3
 29 دقیقه
Becoming a Friend of God
 55 دقیقه