ทวีปแอฟริกา ยูกันดา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ik


พระคำแห่งชีวิต 2
 36 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 29 นาที
Becoming a Friend of God
 55 นาที