आफ्रिका नामिबिया
नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Thimbukushu मधील कार्यक्रम


चांगली बातमी
कालावधी
 37 मि
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
कालावधी
 48 मि
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
कालावधी
 46 मि
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
कालावधी
 43 मि
LLL 4 - Hapika Nyambi
कालावधी
 42 मि
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
कालावधी
 41 मि
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
कालावधी
 45 मि
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
कालावधी
 44 मि
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
कालावधी
 47 मि
जीवनाचे शब्द
कालावधी
 29 मि
1. उत्पत्ति
कालावधी
 49 मि
2. निर्गम
कालावधी
 26 मि
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
कालावधी
 3 मि
Kuwa kwa Jeriko
कालावधी
 6 मि
Gidiyoni
कालावधी
 9 मि
9. 1 शमुवेल
कालावधी
 29 मि
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
कालावधी
 2 मि
12. 2 राजे
कालावधी
 19 मि
Shatani Ghana kuyerera ईयोबi
कालावधी
 6 मि
Fumu Nyambi ne mudithi wange
कालावधी
 1 मि
23. यशया
कालावधी
 6 मि
24. यिर्मया
कालावधी
 6 मि
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
कालावधी
 5 मि
Daniyeri mudikwina dyo nyime
कालावधी
 7 मि
32. योना
कालावधी
 5 मि
 इतर संसाधने:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project