Afrika Namibia
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Thimbukushu


Habari Njema
Muda
 37 min
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
Muda
 48 min
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
Muda
 46 min
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
Muda
 43 min
LLL 4 - Hapika Nyambi
Muda
 42 min
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
Muda
 41 min
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
Muda
 45 min
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
Muda
 44 min
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
Muda
 47 min
Maneno ya Maisha
Muda
 29 min
1. Mwanzo
Muda
 49 min
2. Kutoka
Muda
 26 min
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
Muda
 3 min
Kuwa kwa Jeriko
Muda
 6 min
Gidiyoni
Muda
 9 min
9. 1 Samueli
Muda
 29 min
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
Muda
 2 min
12. 2 Wafalme
Muda
 19 min
Shatani Ghana kuyerera Yobui
Muda
 6 min
Fumu Nyambi ne mudithi wange
Muda
 1 min
23. Isaya
Muda
 6 min
24. Yeremia
Muda
 6 min
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
Muda
 5 min
Daniyeri mudikwina dyo nyime
Muda
 7 min
32. Yona
Muda
 5 min
 Rasilimali Zingine:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project