ทวีปแอฟริกา นามิเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Thimbukushu


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 37 นาที
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
ความยาว
 48 นาที
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
ความยาว
 46 นาที
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
ความยาว
 43 นาที
LLL 4 - Hapika Nyambi
ความยาว
 42 นาที
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
ความยาว
 41 นาที
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
ความยาว
 45 นาที
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
ความยาว
 44 นาที
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
ความยาว
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต
ความยาว
 29 นาที
1. ปฐมกาล
ความยาว
 49 นาที
2. อพยพ
ความยาว
 26 นาที
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
ความยาว
 3 นาที
Kuwa kwa Jeriko
ความยาว
 6 นาที
Gidiyoni
ความยาว
 9 นาที
9. 1 ซามูเอล
ความยาว
 29 นาที
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
ความยาว
 2 นาที
12. 2 พงศ์กษัตริย์
ความยาว
 19 นาที
Shatani Ghana kuyerera โยบi
ความยาว
 6 นาที
Fumu Nyambi ne mudithi wange
ความยาว
 1 นาที
23. อิสยาห์
ความยาว
 6 นาที
24. เยเรมีย์
ความยาว
 6 นาที
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
ความยาว
 5 นาที
Daniyeri mudikwina dyo nyime
ความยาว
 7 นาที
32. โยนาห์
ความยาว
 5 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project