آسیا میانمار
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان برمه‌ای خانواده زبانی

Burmese: Beik
Burmese: Yaw


برنامه‌ها به زبان ... زبان برمه‌ای


خبر خوش
 53 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 37 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 35 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 41 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 42 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 34 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 34 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 42 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 41 دقیقه
مسیح زنده
 118 دقیقه
The Living Christ - Lessons 1 & 2
 37 دقیقه
The Living Christ - Lessons 3 & 4
 34 دقیقه
کلام زندگی
 35 دقیقه
Jesus, The Refugee
 34 دقیقه
စိတ္ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္း
 15 دقیقه
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႀကိဳဆိုပါ၏။
 9 دقیقه
Gospel آواز‌ها
 56 دقیقه
အတွင်းသက်သေ
 21 دقیقه
Temporal to Eternity
 117 دقیقه