آسیا میانمار
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان برمه‌ای خانواده زبانی

Burmese: Beik
Burmese: Yaw


برنامه‌ها به زبان ... زبان برمه‌ای


خبر خوش
 53 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 37 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 35 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 41 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 42 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 34 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 34 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 42 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 41 دقیقه
مسیح زنده
 118 دقیقه
The Living Christ - Lessons 1 & 2
 37 دقیقه
The Living Christ - Lessons 3 & 4
 34 دقیقه
کلام زندگی
 35 دقیقه
Jesus, The Refugee
 34 دقیقه
စိတ္ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္း
 15 دقیقه
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႀကိဳဆိုပါ၏။
 9 دقیقه
Gospel آواز‌ها
 56 دقیقه
အတွင်းသက်သေ
 21 دقیقه
Temporal to Eternity
 117 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Cosmic Creations
Cosmic Creations