ทวีปเอเซีย ประเทศบังกลาเทศ Bengali
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Rishi


ข่าวประเสริฐ
 30 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 32 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 57 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 40 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 36 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 38 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 31 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 42 นาที