Asya Bangladesh Bengali
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Rishi


Mabuting Balita
 30 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 32 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 57 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 40 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 36 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 38 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 31 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 42 minuto