ทวีปแอฟริกา ประเทศไนจีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Hyam กลุ่มภาษา

Hyam: Kwoi
Hyam: Samban
Jaba: Gora


รายการในภาษา Hyam


ข่าวประเสริฐ
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 41 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project