အာဖရိကတိုက် အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံ French Africa
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ French: Central Africa


သတင်းကောင်း^
 39 မိနစ်
Adam: un homme est créé
 41 မိနစ်
Les Hommes Vaillants De Dieu
 51 မိနစ်
Victoire Grâce À Dieu
 30 မိနစ်
Mes Amis Dieu Aime Et Prend Soin De Ceux Qui Lui Obeissent
 30 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
 27 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
 36 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
 28 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
 50 မိနစ်