एशिया लाओस Khamu
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Khmu: Kharok मा कार्यक्रमहरू


The New Birth and What Comes After
 33 मिनेट