ทวีปเอเซีย ประเทศลาว ขมุ
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Khmu: Kharok


The New Birth and What Comes After
 33 นาที