Châu Á Lào Khamu
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Khmu: Kharok


The New Birth and What Comes After
 33 phút