Ola! Benvido. O que estás a piques de escoitar son algunhas das palabras máis importantes que escoitarás. É unha boa noticia para todos.

Programas en Chol: Tila


Palabras de Vida 1 ()
Duración
 36 min
Palabras de Vida 2 ()
Duración
 30 min
 Outros recursos:
Scripture Earth
Scripture Earth