Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Chol: Tila


Зборови на животот 1 ()
Времетраење
 36 мин
Зборови на животот 2 ()
Времетраење
 30 мин
 Други ресурси:
Scripture Earth
Scripture Earth