Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete čuti su neke od najvažnijih reči koje ćete ikada čuti. To je dobra vest za sve.

Programi u Chol: Tila


Reči života 1 ()
Trajanje
 36 min
Reči života 2 ()
Trajanje
 30 min
 Drugi resursi:
Scripture Earth
Scripture Earth