สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Chol: Tila


พระคำแห่งชีวิต 1 ()
ความยาว
 36 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2 ()
ความยาว
 30 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Scripture Earth
Scripture Earth