Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Chol: Tila


Lời sự sống 1 ()
Khoảng thời gian
 36 phút
Lời sự sống 2 ()
Khoảng thời gian
 30 phút
 Các nguồn khác:
Scripture Earth
Scripture Earth