سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Chol: Tila


کلام زندگی 1
مدت زمان
 36 دقیقه
کلام زندگی 2
مدت زمان
 30 دقیقه
 منابع دیگر:
Scripture Earth
Scripture Earth