ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Chol: Tila


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
ကြာမြင့်ချိန်
 36 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
ကြာမြင့်ချိန်
 30 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Scripture Earth
Scripture Earth