ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย Malayic Dayak
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Serengka


ข่าวประเสริฐ 1 - 22
 17 นาที