Asya Indonesya Malayic Dayak
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Serengka


Mabuting Balita 1 - 22
 17 minuto