ทวีปยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Dutch


รูปภาพของพระเยซู
 92 นาที
Ken Je Mij?
 20 นาที
Ongelooflijk
 26 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Rock International
Rock International