آفریقا نیجریه Nkem-Nkum
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Nkem-Nkum: Nkum


کلام زندگی
 49 دقیقه