अफ्रिका नाइजेरिया Nkem-Nkum
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Nkem-Nkum: Nkum मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू
 49 मिनेट