ทวีปแอฟริกา ประเทศไนจีเรีย Nkem-Nkum
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nkem-Nkum: Nkum


พระคำแห่งชีวิต
 49 นาที