अफ्रिका घाना
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Ga मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 52 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
 44 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
 24 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू
 23 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा
 23 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
 22 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
 24 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 1
 44 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2
 46 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing