Afrika Ghana
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Ga


Habari Njema
 52 min
LLL 1 Kuanza na MUNGU
 44 min
LLL 2 Wanaume Hodari wa MUNGU
 24 min
LLL 4 Watumishi wa MUNGU
 23 min
LLL 5 Juu ya kesi kwa MUNGU
 23 min
LLL 6 YESU - Mwalimu & Mponyaji
 22 min
LLL 7 YESU - Bwana na Mwokozi
 24 min
Maneno ya Maisha 1
 44 min
Maneno ya Maisha 2
 46 min