Châu Phi Ghana
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Ga


Tin mừng
 52 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
 44 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
 24 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa
 23 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời
 23 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
 22 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
 24 phút
Lời sự sống 1
 44 phút
Lời sự sống 2
 46 phút