Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Chin, Dai: Ngxang


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
Времетраење
 31 мин
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
Времетраење
 29 мин