ทวีปแอฟริกา ประเทศโทโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bago-Kusuntu: Kusuntu


Na burukuu saasɩtɔ
 25 นาที