अमेरिका क्यानडा English
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

English: Asian मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 40 मिनेट
Can God Forgive Me?
 5 मिनेट
Parenting
 11 मिनेट