ทวีปอเมริกา ประเทศแคนาดา English
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา English: Asian


ข่าวประเสริฐ
 40 นาที
Can God Forgive Me?
 5 นาที
Parenting
 11 นาที