The Americas Canada English
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa English: Asian


Mabuting Balita
 40 minuto
Can God Forgive Me?
 5 minuto
Parenting
 11 minuto