Châu Mỹ Canada English
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng English: Asian


Tin mừng
 40 phút
Can God Forgive Me?
 5 phút
Parenting
 11 phút